סגמנט
אל תחשוש מחלומות, הם מתגשמים.
התווה את "החזון" והיה המוביל.
הגדרת "מטרות" ו"יעדים", זמן קצר וזמן ערוך.

אסטרטגיה עסקית

החזון וראיית המחר הינם לב ליבו של היזם ו/או הארגון. ללא החזון, לא ניתן להתוות את כיוון ההתקדמות של הארגון. ללא הבנת כיוון ההליכה של הארגון, לא ניתן לתכנן ולנצל אופטימלית את היכולות והפוטנציאל העסקי העומד בפניו.

אסטרטגיה מהי ?

"סידרה של החלטות, פעולות והקצאת משאבים, המתווים את מקומו וכיוון התקדמותו של הארגון בסביבה בה הוא פועל" (אסטרטגיה של היתרון התחרותי/מיכאל פרי).

תפקידה של האסטרטגיה העסקית, להתוות ליזם ו/או למנהלי החברה את הדרך הנכונה להשגת המטרות שהוגדרו על-ידם. התכנון האסטרטגי מושתת על התהליכים הבאים:

1. הגדרת החזון העסקי, מטרות ויעדים.

2. הגדרת יכולות עסקיות (עוצמות וחולשות) אל מול מכשולים והזדמנויות.

3. הגדרת הסביבה העסקית.

4. הגדרה וניתוח הסביבה התחרותית.

5. בניית אסטרטגיה כוללת לארגון – מבט על (מטרות/יעדים).

6. תכנון אסטרטגיה ברמת הפונקציה המבצעת ו/או מחלקות של הארגון.

7. בניית מערכת בקרה ומעקב פנימי ליישום האסטרטגיה.

8. הגדרת יעדים, מטרות וזמני ביצוע (בניית לוח "גאנט").

9. יישום והפעלה.

חברות שיווק וקידום