סגמנט
טוב להיות "ראשון" מלהיות טוב יותר.
"שיווק" אינו מאבק בין מוצרים, זהו מאבק בין "תפיסות".
בחתירה למקום "שני", האסטרטגיה שלך נקבעת ע"י המוביל.

אסטרטגיה שיווקית

אסטרטגיה שיווקית הינה תוכנית שיווקית המשרתת את האסטרטגיה העסקית.

"שיווק" – הוא בעצם ניהול הביקוש! פעילויות מסוגים שונים, שמטרתן להשפיע על הביקוש של הלקוחות, במרבית המקרים, להגדיל את הביקוש לרמה האופטימאלית.

אסטרטגיה שיווקית מגדירה את קהלי היעד בהתאם למטרות שהוגדרו באסטרטגיה העסקית ומסייעת בבניית הליך טכני להגעה אליהם. האסטרטגיה השיווקית הינה כלי טקטי המסייע ומכוון את תהליך ויעדי המכירות.

אסטרטגיה שיווקית, בוחנת ומכוונת את הארגון בהשגת המטרות שנקבעו. להלן הנושאים בבניית אסטרטגיה שיווקית:

1. תכנון יעדי שיווק לטווח קצר וטווח ארוך.

2. ניתוח וזיהוי ביקושי שוק.

3. פילוח שוק הלקוחות – סגמנטציה שיווקית (נישות).

4. התאמת קבוצות לקוחות פוטנציאליות לאסטרטגיה העסקית.

5. בניית קבוצות לקוחות חדשות / נישות שיווקיות.

6. ניתוח סקרי שוק.

7. התאמת אמצעי שיווק, פרסום ויח"צנות לארגון.

8. תכנון מדיניות הפצה.

9. תכנון תערוכות ומצגות של הארגון.

10. בניית מערכת בקרה פנימית למעקב מדיניות השיווק של הארגון.

11. מועדון לקוחות.

חברות שיווק וקידום