סגמנט
מנהל "מוכשר" יפיק ביצועים יעילים מאמצעים גרועים, מנהל "לא מוכשר", ייכשל עם אמצעים מעולים.
הדרכת עובדים ודרג מנהלים, מעלה את איכות תפוקתם מחר.
"ארגון לומד", ער לשינויי הסביבה ומסתגל אליה.

הדרכה

כחלק מקידומו של כל עסק, תפקיד ההדרכה תופס נידבך חשוב ביישום דרכי פעולה של הארגון כחלק מתהליך קידומו בהשגת מטרות שהוגדרו ועל בסיס יעדי ביצוע.

חברת סגמנט י.ג. פיתוח עסקים בע"מ, מתמחה בהעברת קורסים, סדנאות וימי עיון ליזמים במסגרת משרד הקליטה וכן לקבוצות של אנשי עסקים בארץ ובחו"ל תוך שיתוף פעולה עם משרד החוץ – שלוחת מש"ב.

משנת 2010, החברה מכשירה סטודנטים מחו"ל במסגרת הסוכנות היהודית בנושאי יזמות, שיווק, ניהול פיננסי ומינהל עסקים.

פעילות חברת סגמנט י.ג. פיתוח עסקים בע"מ, מאופיינת בשיטת עבודה ייחודית להעברת תכנים: בשיטת Work-Shop. בשיטה זו ישנה אינטראקציה בין המרצים והסטודנטים המושתתת לא רק על חומר עיוני אלא גם על בניית תרגילים וסימולציות המדמות מקרים אמיתיים מהמציאות.

להלן סוגי ההדרכות:

 1.העברת קורסים, סדנאות וימי עיון בנושא יזמות עסקית כללית:

   1.1  יזמים בתחילת דרכם.
1.2  דרג מנהלים ו/או מקבלי החלטות בארגון.
1.3  העשרה בידע (על פי נדרש), של עובדי הארגון.

2.העברת סדנאות וימי עיון בנושאים נקודתיים:

   2.1  פסיכולוגיה בעסקים.
2.2  עבודה מול המערכת הבנקאית.
2.3  עבודה מול רו"ח/יועץ מס/מנהל חשבונות.
2.4  רשויות המס.
2.5  שיווק, פרסום ויח"צנות.
2.6  ניהול פיננסי.
2.7  ועוד …

3.העברת נושאים נוספים על פי ביקוש לקוחות:

   3.1  הכנת סוכני מכירות.
3.2  הכנת אנשי שירות מכירות.
3.3  הכנת יועצים עסקיים.
3.4  הכנת דרג מקבלי החלטות – מנהלי דרג ביניים.
3.5  ועוד ….

tomsk1 tomsk2

חברות שיווק וקידום