סגמנט
לכל דבר בעסק - יש "עלות".
בגיוס מקורות מימון - חשובה הערכת שווי עסקית.
הערכת שווי בנויה ממספרים! ולא מתיאורים ספרותיים.

הערכות שווי

הערכת שווי עסקית הפכה כיום למצרך נדרש בתהליך קבלת החלטות בשלב של רכישת עסק ו/או כניסה לשותפות בעסק קיים, כמו כן, במכירת עסק או חלק ממנו, נדרשת הערכת שווי מהימנה אשר תמנע מבעלי העסק הפסדים בעת מכירתו כתוצאה מהערכה מוטעית.

להלן הנושאים המטופלים בהערכות שווי:

1. הערכת שווי בשלב של רכישת עסק/כניסה לשותפות.

2. הערכת שווי בשלב של מכירת עסק/מכירה של חלק מהפעילות.

3. רה-ארגון פנימי, הערכה שווי לבעלי העסק (מנהלים).

4. הערכת שווי לשם קבלת אשראי בנקאי.

חברות שיווק וקידום