סגמנט
הפרד את מבנה האשראי לסוגיו.
מתן שש"כ - "שעבוד שוטף כללי" לבנק, יוצרת תלות כבדה.
התאם נכון! את הביטחונות אל מול האשראי שניתן.

עבודה מול מערכת בנקאית

המערכת הבנקאית במדינת ישראל עוברת שינויים חוקתיים אשר מחייבים בהמשך גם שינוי במדיניות העבודה של הבנקים מול הלקוחות במתן אשראי.

השינויים מחייבים אותנו – המשתמשים בשירותי הבנק! להבין היטב את השפה והסביבה הבנקאית, טרם כניסה למחויבות אשראי מכל סוג שהוא.

רק מעטים מבינינו יודעים כיצד ואיך לנהל בצורה נכונה משא ומתן למימוש זכויותינו מול המערכת הבנקאית. על מנת לנהל נכונה את התקשורת הנדרשת מול כל מוסד בנקאי, חייבים להבין מלכתחילה את תפקידו של מוסד זה ואת אופן פעולתו, במילים פשוטות: גבולות המה מותר ומה אסור, למוסד בנקאי בהתקשרות מול לקוח.

חברת סגמנט י.ג. פיתוח עסקים בע"מ, רכשה ניסיון רב בליווי ארגונים, חברות, עסקים וכן יזמים, בכל הקשור לקבלת אשראים בנקאיים באופן כזה שיתאימו בצורה אופטימאלית, לפעילות העסקית של אותם הלקוחות. התאמת מבנה האשראי לא התבססה רק על סוג האשראי המבוקש, אלא גםובעיקר! במבנה הביטחונות שנדרשו עבור אשראי זה.

הליווי הבנקאי ע"י חברת סגמנט י.ג. פיתוח עסקים בע"מ כולל את הנושאים הבאים:

1. תכנון והתאמה של מסגרות אשראי לפעילות של הארגון.

2. תכנון והתאמה של ביטחונות נדרשים למסגרת בנקאית לפעילות השוטפת.

3. בקרה על עמלות בנקאיות וריביות בניהול השוטף ואשראים.

4. בדיקה והתאמה של מסגרות אשראי חוץ בנקאיות.

5. גיוס מימון מול מסגרות בנקאיות.

6. גיוס מקורות מימון מול קרנות שונות.

7. גיוס מקורות מימון על בסיס משקיעים.

חברות שיווק וקידום