סגמנט
כל תוכנית, הינה בסיס לשינוי.
תוכנית עסקית מפשטת את ההבנה על הפעילות הנדונה.
תוכנית עסקית בוחנת את ציפיות בעלי העסק והשגת מימון.

תוכניות עסקיות

התוכנית העסקית הינה מסמך מקצועי המאפשר לבעליו לבחון את הארגון ו/או הפעילות הנדונה, לאן פניה מועדות ואם היא אכן עומדת בציפיות שנקבעו.

התוכנית העסקית מהווה כלי בהשגת אמצעי מימון מבנקים, מוסדות פיננסיים וקרנות מימון לעסקים.

כמו כן, התוכנית העסקית מסייעת בהשגת מימון על בסיס משקיע / שותף פוטנציאלי.

על לקוחותיה של חברת סגמנט י.ג. פיתוח עסקים בע"מ, נמנים עשרות ואף יותר, עסקים ויזמים שנעזרו בתוכניות עסקיות בקבלת אשראים ממגוון מקורות: קרן בערבות המדינה, קרנות הסוכנות היהודית, קרנות משרד הקליטה ליזמים עולים ותושבים חוזרים, אשראים ישירות מבנקים.

להלן חלק ממגוון תוכניות עסקיות בהתאם למקורות מימון:

1. תוכניות עסקיות לקרן בערבות המדינה.

2. תוכניות עסקיות לקרנות הסוכנות היהודית.

3. תוכניות עסקיות למשרד הקליטה – קרן לסיוע ליזמים עולים ותושבים חוזרים.

4. תוכניות עסקיות לקבלת אשראי ישירות מהבנק.

חברות שיווק וקידום