סגמנט
הגדר את נקודת "האיזון".
תכנן מדיניות אשראי גמיש.
תכנן מרווחים לסיכוני אשראי מול לקוחות.

תכנון פיננסי

חברת סגמנט י.ג. פיתוח עסקים בע"מ מספקת ללקוחותיה כלים מקצועיים לבניית מערכת תכנון פיננסית כוללת לארגון.

תכנון פיננסי כולל מאפשר לארגון ומנהליו לשרוד בגלובליזציה הכלכלית העולמית, ולצלוח מכשולים אחרים בסביבה דינאמית ומשתנה בקיום היומיומי של הארגון.

התכנון הפיננסי כולל את הנושאים הבאים:

1. תכנון מערך פיננסי מתאים מול ספקים של הארגון.

2. תכנון מערך פיננסי מתאים מול לקוחות של הארגון.

3.  מעקב ובקרה פנימית של מערך פיננסי – תזרים מזומנים בשוטף, מול תקציב שנתי.

4. תכנון ובקרה למערכת תמחירנית של הארגון.

5. הכנת תוכניות עסקיות מרמת התכנון ועד קבלת מקור מימוני בהתאם.

6. בקרה והשוואה בין תכנון פיננסי, תקציב וניצולו בפועל.

7. תכנון ובניית תקציב.

חברות שיווק וקידום