סגמנט
גיוס אשראי לעסקים

credit

בישראל פועלים כ-500 אלף עסקים , מתוכם 99% מוגדרים כעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי עד 20 מ' ₪ לעסק קטן ועד 100 מ' ₪ לעסק בינוני). מסקר שערכה לאחרונה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה עולה כי אחד הקשיים המשמעותיים איתם מתמודדים העסקים הקטנים הינו קושי בגיוס אשראי בנקאי וחוץ בנקאי.

מטרת גיוס האשראי

מרביתם המוחלט של העסקים נדרש לגייס אשראי בשלב זה או אחר במהלך חיי העסק , בעת גיוס האשראי חשוב להתאים את סוג האשראי למטרת האשראי , להלן מספר דוגמאות:

• מימון הקמת עסק חדש – בעל העסק נדרש לגייס אשראי לצורך הקמת העסק החדש , לצורך כך עליו לגייס בנוסף להון העצמי שמושקע בעסק גם אשראי חיצוני כאשר העדיפות הינה להלוואה עם פריסה לזמן ארוך (בד"כ עד 5 שנים).

• מימון הון חוזר – לחברה יש פער בתזרים המזומנים וזאת עקב פער שנוצר בין קבלת כספים מלקוחות ומימון מלאי בעסק במידה וקיים לבין התשלום לספקים של העסק כאשר העדיפות במקרה זה הינה לאשראי לזמן קצר בדמות מסגרת שוטפת בעובר ושב או מסגרת נכיונות.

• מימון פעילות השקעה בעסק – העסק נמצא בצמיחה ונוצר הצורך להרחיבו , לצורך כך ישנו צורך ברכישת ציוד , מכונות , מבנה או גיוס כ"א נוסף כאשר העדיפות במקרה זה הינה גיוס אשראי לזמן ארוך על מנת שלא יכביד על תרים המזומנים של העסק.

ישנן כמובן מטרות רבות נוספות לגיוס אשראי עסקי , לכל עסק יש צרכים ייחודיים אשר מצריכים פיתרון אשראי המותאם לעסק.

מקורות גיוס אשראי

בישראל קיימים 3 מקורות עיקריים לגיוס אשראי עסקי :

• המערכת הבנקאית – בישראל פועלים 5 קבוצות בנקאיות גדולות אשר מספקות 95% מסך האשראי העסקי : פועלים , לאומי , דיסקונט , מזרחי – טפחות והבינלאומי הראשון.

הבנקים נותנים את כל מוצרי האשראי הקיימים בשוק ומשך גיוס האשראי הינו מהיר יחסית , החיסרון העיקרי הינו דרישת הביטחונות של הבנקים אשר נוקטים במדיניות שמרנית ומקשים על גיוס אשראי לעסקים הקטנים והבינוניים.

• תוכניות סיוע ממשלתיות – בישראל פועלות קרנות הון שונות ששמו להן למטרה לסייע ולפתח את מגזר העסקים הקטנים והבינוניים כאשר הקרן הגדולה ביותר היא הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה , הקרן חילקה במהלך השנה האחרונה סכום של 1.9 מיליארד ₪ , הקרן נותנת הלוואות לתקופה של עד 5 שנים עם תמהיל ביטחונות נדרש של עד 25%.

• אשראי חוץ בנקאי – מדובר על גיוס אשראי דרך חברות הביטוח , חברות כרטיסי האשראי ומקורות מימון פרטיים. מדובר על אשראי יקר מאד יחסית אך הוא ניתן בד"כ באופן מהיר ועם תמהיל ביטחונות נוח יחסית.

חברת סגמנט י.ג. פיתוח עסקים – ערך מוסף

גיוס אשראי עסקי מצריך ידע , מיומנות ומומחיות לא רק בגיוס עצמו אלא גם בהתאמת סוג האשראי וכמות המימון שהעסק זקוק לו.

בחברת סגמנט י.ג פיתוח עסקים נבצע בדיקה אישית של העסק , נבין מה הם צורכי האשראי האמיתיים של העסק ולאחר מכן נפעל לגיוס האשראי כך שיהיה האשראי הזול ביותר והמתאים ביותר לעסק שלך.

חברות שיווק וקידום