סגמנט
ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים – למה אני צריך את זה ?

cash_flow

בעלי עסקים קטנים ובינוניים רבים מוצאים את עצמם לעיתים קרובות במצב מוזר , מצד אחד הדו"חות הכספיים של העסק והנהלת החשבונות מראים על שולי רווח גבוהים ועסק שמייצר ערך מוסף לבעלי המניות שלו ומצד שני חשבון הבנק של העסק כל הזמן "נמצא על הסף" של המסגרת השוטפת ולעיתים קרובות אף חורג מהמסגרת , נתון שמלחיץ את מנהל הבנק וגורם לטלפונים לא נעימים כל שני וחמישי.

הסיבה לכך הינה שאותם בעלי העסקים לא הצליחו להפוך את הרווח החשבונאי שבא לידי ביטוי בדו"חות הכספיים לרווח תזרימי שבא לידי ביטוי בחשבון הבנק של העסק. מה שחסר להם הוא ניהול תזרים מזומנים מסודר.

מהו ניהול תזרים מזומנים ?

ניהול תזרים מזומנים הינה תוכנית עבודה על בסיס שבועי / חודשי לתקופה של חצי שנה – שנה אשר נועדה לנהל את תזרים המזומנים של העסק – זרימת הכספים מבחינת הכנסות והוצאות. בתוכנית חשוב להגדיר את התשלומים והתקבולים הצפויים לעסק בתקופה זו כאשר המטרה העומדת לנגד עיננו היא למנוע חריגות ממסגרת האשראי שהוקצתה לעסק ולהקטין כמה שיותר את יתרת החובה בעובר ושב של העסק כדי להקטין את הוצאות המימון.

איך מתכננים נכון את תזרים המזומנים של העסק?

התכנון יתבצע ב-3 שלבים עיקריים :

1. תכנון וקביעת התשלומים הידועים של העסק :

לכל עסק יש תשלומים קבועים בתאריכים קבועים כגון : שכירות , משכורות , ארנונה , חשמל ומים , הוצאות תקשורת , תשלום הלוואות וכו'.

ישנם גם הוצאות שאנו יודעים את הסכום המשוער ויודעים את התאריך לתשלום , מדובר על תשלומים כגון : שקים דחויים לספקים , תשלומי מיסים (מע"מ וביטוח לאומי) וכו'.

2. תכנון תקבולים צפויים :

במקרה זה על בעל העסק להכניס את כלל ההכנסות הצפויות לעסק בתקופה הרלוונטית כאשר ההכנסות יכולות להיות כתוצאה ממכירות שהעסק ביצע , קבלת הלוואות מהבנק , הזרמה מתוכננת של הון בעלים וכו'.

3. קביעת מסגרת שוטפת בחשבון עובר ושב של העסק :

לאחר שביצענו את שלבים 1+2 על בעל העסק לבדוק את הפער שנוצר כתוצאה מהתקבולים הצפויים וההוצאות הצפויות , הפער הזה הוא המסגרת השוטפת שעלינו לבקש מהבנק כאשר חשוב לקחת טווח של 15-20% כביטחון במקרה והתקבולים מהלקוחות יתעכבו מסיבה זו או אחרת.

חברת סגמנט י.ג. פיתוח עסקים – ערך מוסף

עסקים רבים בישראל הוגבלו ונסגרו משום שניהלו לא נכון את תזרים המזומנים שלהם , לחברת סגמנט י.ג פיתוח עסקים ניסיון רב בבניית תזרימי מזומנים המותאמים באופן אישי לכל עסק לפי המאפיינים הייחודיים שלו.

לאחר בניית התזרים , החברה מלווה ומבקרת את הפעילות השוטפת על מנת לוודא שהתכנון אכן תואם לתזרים המזומנים בפועל ובמידת הצורך מבוצעים שינויים והתאמות וכל זאת לצורך עמידה במסגרת האשראי בבנק והקטנת הוצאות המימון שמשולמות לבנק.

חברות שיווק וקידום